Skip to content
SOK-logo
sbonus126

Laadukas catering on onnistuneiden juhlien perusta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki Catering

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marika Prunnila marika.prunnila@sok.fi

3. Rekisterin nimi

Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki Catering verkkosivuston tilaus- tarjous- ja ennakkosuunnittelun rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki Catering verkkosivuston kautta asiakas voi tehdä tarjouspyynnön, tilauksen tai ennakkosuunnitelman Catering palvelun järjestelyistä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja laskutukseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat Catering palveluiden järjestämiseen liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaan luovuttamia tietoja tuotetilauksien/-tarjousten yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki Catering voi siirtää asiakastietoja Mediasignalin toimittamaan erilliseen tilausjärjestelmään. Asiakastietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu ja saada virheelliset tiedot oikaistuksi. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki Catering
Rekisteriseloste
Itäkeskuksenkaari 1
28130 Pori

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 2 vuoden ajan viimeisen tilauksen jälkeen.